หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
 
       
 
       
    การส่งเสริมสนับสนุนการปกครองอาชีพพัฒนารายได้และความยากจน
    การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร
    การส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
       
 
       
    การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาพนั้งกั้นน้ำ ฝายประตูเปิด – ปิดน้ำ และท่อลอด
    การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแม่น้ำ คูคลอง สระน้ำ และบ่อบาดาล
    การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษารางระบายน้ำ
 
 
       
 
       
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
    การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสีย
 
 
       
 
       
    การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองและการบริหาร
    การส่งเสริมพัฒนาเพิ่มเติมศักยภาพให้บุคลากรท้องถิ่น
    การส่งเสริมพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์© เทศบาลตำบลบ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
  โทรศัพท์ : 055-699-520 โทรสาร : 055-699-520 จำนวนผู้เข้าชม 1,836,105 เริ่มนับ 20 ส.ค. 2557
  จัดทำโดย : NAXsolution.com