ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุโขทัย ค่ะ
 
 
 
   
 
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ SIS และ CCIS ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.5/ว819 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.5/ว817 แจ้งโอนเงินค่าปรับจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.5/816 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/25  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.5/ว815 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.2/ว812 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประม  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.2/ว811 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1490
 
 
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์© เทศบาลตำบลบ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
  โทรศัพท์ : 055-699-520 โทรสาร : 055-699-520 จำนวนผู้เข้าชม 1,285,572 เริ่มนับ 20 ส.ค. 2557
  จัดทำโดย : NAXsolution.com